Jazyky

Ochrana pred klimatickými podmienkami

Ochrana pred klimatickými podmienkami

Klimatické podmienkyVšetky zatváracie systémy sa testujú v skúšobniach, aby sa vymedzili ich ochranné vlastnosti voči klimatickým podmienkam.

Prievzdušnosť

Prievzdušnosť je vlastnosťou zatvoreného okna, ktorá necháva preniknúť vzduch, keď je okno vystavené diferenčnému tlaku.

Skúška pozostáva z merania prietoku vzduchu (m3 / h), ktorý prechádza cez vzorku vďaka skúšobnému tlaku.

- Skúšobná norma: UNE-EN 1026:2000

- Klasifikácia: UNE-EN 12207:2000

 

Vodotesnosť

Vodotesnosť sa definuje ako schopnosť zatvoreného okna zabrániť presiaknutiu vody.

Skúška pozostáva z nepretržitého striekania vody na okno, počas ktorej sa zvyšuje skúšobný tlak, až kým voda neprenikne do interiéru cez skúšanú vzorku.

- Skúšobná norma: UNE-EN 1027:2000

- Klasifikácia: UNE-EN 12208:2000

 

Odolnosť proti vetru

Skúška odolnosti proti vetru overuje, že pod vplyvom zvýšenia a zníženia tlaku má celé okno určitú prípustnú deformáciu, zachováva si svoje vlastnosti a zaručuje bezpečnosť používateľov.

Skúška pozostáva z aplikácie kladného a záporného tlaku na určenie relatívneho čelného priehybu a odolnosti voči poškodeniu.

- Skúšobná norma: UNE-EN 12211:2000

- Klasifikácia: UNE-EN 12210:2000

Môže vás zaujímať

Spoločnosť

2017 CORTIZO