Jazyky
Boli by sme Vám vďační, keby ste vyplnili nasledujúci formulár a tak nám pomohli poskytnúť Vám lepšiu odpoveď/lepšie služby
 
 
   
 
"V zmysle zákona 15/1999, o Ochrane osobných údajov, dovoľte, aby sme Vás informovali, že údaje obsiahnuté v tomto formuláry budú zahrnuté do našej automatizovanej databázy osobných údajov, ktorá je používaná so zameraním sa na obchodné a marketingové akcie v závislosti od služieb, ktoré poskytuje ALUMINIOS CORTIZO, S.A. Tieto údaje budú spracované v ALUMINIOS CORTIZO, S.A., Extramundi, s/n - Padrón (A Coruña) - España; kde Vám je umožnený prístup a možete Vami zadanú informáciu opraviť, zmeniť, zrušiť, alebo sa proti nej odvolať. Odoslaním tohoto formuláru dávate výslovný súhlas pre odovzdanie Vašich osobných údajov do ALUMINIOS CORTIZO, S.A. ako aj tým, ktorí spolupracujú s ALUMINIOS CORTIZO, S.A. v poskytovaní služieb o ktoré požiadate."