Home

Hliníkové systémy pre architektúru

*zóny obmedzeného prístupu
+421 456 855 402

TRABAJA CON NOSOTROS


 
V súčasnej dobe sú najdôležitejším aktívom Cortiza jeho zamestnanci, skladajúci sa z tímu 2.500 ľudí z 31 krajín rôznych národností a pracovných profilov, ktorý mu deň za dňom poskytujú svoj talent, osobnú hodnotu a konkurenčnú výhodu odlíšenia sa.  

Ľudský kapitál je najvýznamnejším  faktorom pre inováciu, konkurencieschopnosť a rast spoločnosti. 

Záväzkom spoločnosti je vytvoriť základy pre optimálny profesionálny a osobný rozvoj všetkých svojich zamestnancov.

Spoločnosť CORTIZO získala certifikát OHSAS 18001, čo znamená, že v súlade s legislatívou spĺňa všetky zákonné požiadavky v oblasti  riadenia  bezpečnosti a ochrany zdravia  pri práci a požiarnej ochrany svojich pracovníkov a procesov. 

    
         

 


CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN