Home

Hliníkové systémy pre architektúru

*zóny obmedzeného prístupu
+421 456 855 402

SIEŤ OFICIÁLNYCH SPRACOVATEĽOV

CORTIZO má rozsiahlu sieť oficiálnych akreditovaných spracovateľov.

Táto sieť sa skladá z vybranej skupiny spracovateľov, ktorých technická kvalita realizácie je evidentná a bola opakovane preukázaná počas celej ich profesionálnej kariéry.

Oficiálni spracovatelia CORTIZA dostávajú v každom momente  všetku technickú a profesionálnu podporu, ktorú  potrebujú, čo zaručuje maximálnu kvalitu inštalácie a montáže rôznych zatváracích systémov  CORTIZA.

Všetkým členom siete sa taktiež poskytuje široký vzdelávací program, ktorý v sebe zahŕňa Technické semináre, čím sa zabezpečí potrebná informácia a znalosť členov o nových systémoch navrhnutých  CORTIZOM.

 


CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN