Home

Hliníkové systémy pre architektúru

*zóny obmedzeného prístupu
+421 456 855 402

PRIEMYSELNÉ SPRACOVÁVANIE TVORIVEJ SLOBODY

S vedomím, že každý projekt má svoju architektonickú jedinečnosť a identitu, CORTIZO vo svojom Oddelení Architektúry a Inžinierstva počíta so špecifickou oblasťou, ktorá je venovaná excluzívne realizácii projektov ad hoc a jej cieľom je podporovať tvorivú slobodu architektov.

 

V tejto oblasti, založenej na flexibilite a inovácii, profesionáli CORTIZA spolupracujú ruka v ruke s kolektívom architektov, projektantov a spracovateľov na rozvoji špecifických riešení, ktoré garantujú bezproblémovú integráciu zatváracích systémov CORTIZA do architektonického návrhu každého projektu.

 ROZVOJ SYSTÉMU AD-HOC: NOVÁ KORPORATÍVNA CENTRÁLA  IDOM V BILBAO 

 

Zapojiť sa do projektu novej Korporatívnej centrály skupiny Idom v Bilbao, bola pre CORTIZO ambiciózna výzva už od začiatku. Požiadavky, ktoré si vyžadoval projekt takéhoto rozsahu, podpísaný jedným z popredných svetových  referencií v oblasti inžinierstva, nebola jednoduchá úloha.  

Úzka spolupráca medzi Oddelením Architektúry a Inžinierstva, divízie Oddelenia Výskumu a Vývoja pre Ľahké fasády, s Javierom Pérez Uribari, autorom projektu a na čele s ACTX, architectonicko inžinierska spoločnosť z Bilbao, bola nenahraditeľná pre zabezpečenie správnej realizácie tvorivej slobody architektov, súčasne s dosiahnutím maximalizácie prísnych predpisov udržiavania životného prostredia a stanovenej energetickej účinnosti.   Všetko za sprievodu bezchybnej realizácie firmou VIFASA, národná spoločnosť špecializovaná 20 rokov na kompletné fasádne a strešné presklené zatváracie systémy, ktorá okrem toho bola schopná spĺňať obmedzujúce stavebné termíny. 

 

 

So sídlom v starom nepoužívanom sklade v Canal de Deusto Prístavu Bilbao, projekt reaguje na rekonštrukciu a oživenie starého colného skladu v prístave, kde dnes sídli takmer 700 profesionálov. O rozlohe 14.400 m2, rozdelených do 5-tich poschodí, s priestormi pre kancelárie, výskum a vývoj, plus sociálne priestory, sa nové Korporatívne sídlo Skupiny Idom sa týči ako  nová ikona hlavného mesta baskitského kraja Vizkaya. 

Jedným z cieľov architekta bolo vybaviť architektonické múry budovy grandióznou jedinečnosťou preto sa rozhodol pre riešenie vnútornej fasády medzi kované konštrukčné stĺpy realizovať fasádou Preložené sklo a vonkajšiu fasádu lamelami dĺžky 600 mm, navrhnutými “ad hoc”  Perézom Uribarrim, ktoré: “ poskytujú vysokú protislnečnú ochranu bez toho, aby ovplyvňovali výhľad z vnútra a pomáhajú regulovať slnečné  žiarenie  na budovu a tým kontrolovať energetické náklady” , potvrdzuje autor projektu.

 

 

“Fasáda Preložené sklo, ktorá zároveň slúži ako celkový vonkajší zatvárací systém, sa skladá z priehľadných vertikálne za sebou idúcich  modulov, oddelených nepriehľadnými modulmi, aby sa skryli prechody vnútorných pilierov.”  Hovorí Domingo Brión, Riaditeľ Oddelenia Architektúry  a Inžinierstva CORTIZO. Čo sa týka montáže, systém bol montovaný spôsobom modulov medzi kovaniami, ktorých  profily pokrývajú potrebnú, výpočtom určenú časť, aby vyhoveli náročným podmienkam pracovného prostredia. Vonkajší horizontálny vzhľad modulov sa dosiahne neprítomnosťou profilov vo vertikálnom smere, ale taktiež vďaka pružnosti systému. Z dôvodu poskytnutia možnosti pre stret rôznych materiálov použitých pri stavbe, sme sa rozhodli pre perimetrálne rovnú kryciu lištu.  Ďalej, aby sa umožnil prístup údržbe k vonkajšej zóne Tramex, použili sme systém Cor 60, ktorým sa nenarušil vonkajší estetický vzhľad, lebo umiestenie skla sa realizovalo lepením k tomuto systému.”    

 

Podľa Péreza Uribari, “vonkajší plášt budovy vytvára predstavu imaginárneho zeleného koberca, ktorý akoby niekto rozprestrel po budove, čím vonkajší plášť dostáva podobu rozrastenej, vlniacej sa  rastlinnej fasády.” “Počas procesu projektovania sme vyvinuli viacero návrhov a niekoľko dizajnov rozhodnúc sa nakoniec pre horizontálne riešenie. Toto riešenie spĺňalo rovnováhu medzi estetikou, nákladmi, údržbou a umožnilo nám vytvoriť hustý pás lamiel s veľkosťou aspoň 600 mm, čím sme získali tieňovanie požadované  tepelnými výpočtami budovy”, hovorí architekt ACXT.

Ako obmedzenia pre uskutočnenie dizajnu sa ukázali, na jednej strane, potreba prichytenia lamely len z jej zadnej časti a na strane druhej odolnosť voči kombinácii vlastnej hmotnosti, zaťaženia snehu a tlaku vetra. 

“Za účelom optimalizácie návrhu architekta sa z Cortiza predstavila alternatívna možnosť uspôsobená reálnym možnostiam vytláčania profilov a montáže. Pozostávala zo základného profilu s dostatočnou odolnosťou a dvoch vedľajších profilov zasunutých do seba a  súčasne do základného profilu. Systém sa zabezpečil mechanickým upevnením skrutkami v určitej vzdialenosti”,  potvrdzuje Vedenie Oddelenia pre Výskum a Vývoj Ľahkých fasád CORTIZA.

 

 

 Akonáhle sa prisúdil projekt spoločnosti VIFASA, spracovateľovi fasád, zrealizoval sa prepočet záťaží a požiadaviek pomocou softwéru Konečných prvkov, ktorý ukázal, že lamela potrebuje ešte viac pevnosti na to aby ich uniesla. Následne sa riešenie upravilo tak, že do tej časti lamely, ktorá najviac odoláva záťaži sa vloží oceľový prvok, ktorý sa zakryje montážou jej hlavnej časti. Taktiež sa zosilnili všetky časti lamely pridaním ďaľších dvoch stredových spevňovacích uzlov do každej z nich. Nakoniec sa navrhol systém rýchleho navliekania, ktorý umožňoval rýchle umiestnenie vedľajších profilov lamely na svoje miesto tak, aby sa gravitácia a geometria samotného profilu dostala okamžite do príslušnej polohy. Tenká vrstva neoprénu zamedzuje kontaktu podpery a lamely v ktoromkoľvek bode, čo si ale vyžiadalo návrh špeciálneho mechanizmu, na umožnenie prechodu puzdra v tvare “U”.  

 

ImagenNa jednej strane umiestnenie budovy v blízkosti rieky Nervión a na strane druhej, morské prostredie, ohrozujú fasádne systémy prírodnou koróziou a veľmi vysokou záťažou vetra (zrnitosť prostredia =I- hladina mora alebo jazera, podľa CTE). Na ochranu pred týmito nepriaznivými podmienkami sa použilo lakovanie farbou RAL -6010 matnou, farbou  zo super polyesteru triedy 2, dlhej trvanlivosti s hustotou vyššou ako 80 mikrónov.

 

Pre odpočívadlá na prízemí sa zvolil COR VISION Tento posuvný systém s prerušením tepelného mosta má pohľadovú šírku profilov v stredových spojoch  len 20 mm, čo dovoľuje maximálne presvetlenie miestnosti a umožňuje tak užívateľom vo väčšej miere tešiť sa z privilegovaného vonkajšieho okolia.

V oblasti núdzového východu sa použili Dvere Millennium Plus, vzhľadom na ich estetickú robustnosť a výborné akustické a tepelné vlastnosti.

 

Budova je opatrená inovatívnymi riešeniami nízkoenergetického domu, ako napríklad solárnymi fotovoltaickými panelmi, sanitárnou technikou veľmi nízkej spotreby, uskladnenie dažďovej vody v zberných nádržiach, systém automatickej regulácie osvetlenia, jednoduchý systém pre prúdenie vody pomocou výtlaku a vodná klimatizácia, ktoré spolu s lamelami protislnečnej ochrany a eko-efektívnymi kovaniami CORTIZA, umožňujú 60% úsporu spotreby energie oproti bežným budovám takéhoto charakteru a rozmerov.  

 

 

El edificio cuenta con innovadoras medidas de eficiencia energética como paneles fotovoltaicos, grifos y equipos sanitarios de muy bajo consumo, almacenamiento del agua de lluvia en cubierta, sistema de regulación automática de alumbrado, y un singular sistema de difusión por desplazamiento y climatización por agua, que unidos a las lamas de protección solar y los sistemas de carpintería ecoeficientes de CORTIZO, le confieren un ahorro energético del 60% del consumo normal de un edificio de esta tipología.

CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN