Home

Hliníkové systémy pre architektúru

*zóny obmedzeného prístupu
+421 456 855 402

Značenia CE

Oddelenie Architektúry a Inžinierstva v CORTIZE obsahuje aj oblasť Značenia CE. Predstavuje jedinečnú a  priekopnícku oblasť svojho druhu medzi firmami rovnakého sektoru,  zameranú exkluzívne na získanie Značenia CE.

 

Toto značenie je podmienkou Európskej Komisie pre všetky okná a vonkajšie prechodové dvere, ľahké fasády, lamely protislnečnej ochrany a žalúzií budov, preto profesionáli z Oblasti Značenia CE CORTIZA poskytujú všetku svoju podporu v tomto obore spracovateľom  jeho produktov svojím poradenstvom vo všetkých otázkach pri získavaní cerifikátu „Prehlásenie o zhode‟, ako aj úzkou spoluprácou s nimi pre zabezpečenie kompletného splnenia všetkých noriem.   

 

CORTIZO poskytuje svojím klientom skúšky, certifikáty a technické poradenstvo všetkých svojich výrobkov pre Značenie CE:

 

Značenie CE Okien a prechodových dverí  (Podľa EN 14351-1)

Značenie CE Ľahkých  fasád (Podľa EN 13830)

Značenie CE Lamiel a Dekoratívnych lamiel  (Podľa EN 13659)

 

Na akúkoľvek otázku:marketingslovakia@cortizo.com

 


 

POVINNOSTI VÝROBCOV


P.S.T. (Počiatočné skúšky typu)

  - Možnosti 

1. Výrobcovia skúšajú svoje vlastné modely okien a dverí.

 

2. Aby sa znížili náklady, výrobcovia sa možu medzi sebou spojiť a uzavrieť dohodu aj s externými skúšobňami. Jeden z nich skúšky uskutoční, náklady si rozdelia medzi sebou a postúpia si skúšky zmluvnými dohodami. 

 

3. Kaskádové skúšky. Máme skúšky a certifikáty všetkých našich sérií aby sme ich mohli postúpiť našim klientom.

 

K.P.F. (Kontrola produkcie vo fabrike)

K.P.F musí byť deklarovaná výrobcom okien  -> CORTIZO sa zaväzuje pomáhať svojim zákazníkom. 

 

 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM CORTIZO


Priekopnícke centrum v Európe, kde sa dajú získať všetky skúšky a certifikáty potrebné pre Značenie CE.

 

1- Skúšobňa  PVO, ktorá zahŕňa nasledujúce možnosti skúšok:

P-   Prievzdušnosť

V-Vodotesnosť   
O-  Odolnosť proti vetru

Všetky tieto skúšky sú povinné pre získanie CE.

 

2- Skúšobňa pre tepelné skúšky. Meria tepelnú priepustnosť okien.  Táto skúška nie je povinná, môže ju nahradiť  počítačová simulácia, ale je to bonus, ktorý Vám ponúkame z Technologického Centra CORTIZA.

 

3- Akustická skúšobňa. Norma pre Ochranu proti hluku vstupuje do platnosti od 24 apríla 2009. Okrem skúšok v skúšobni sa povoľuje počítačová simulácia okien do určitej veľkosti. Cortizo ponúka obidve tieto riešenia pre svojich klientov. 

 

4- Mechanická skúšobňa. Slúži na overenie fungovania kovaní pomocou simulácie tisícok cyklov otvárania a zatvárania okien. Táko skúška nie je povinná pre získanie CE, ale zisťuje kvalitu, spoľahlivosť a trvanlivosť kovania.

 

5- Skúšobňa odolnosti voči vodorovnej záťaži a jej dopadu pre ľahké fasády.


6- Skúšobňa odolnosti voči nárazu vetra pre lamely protislnečnej ochrany a žalúzie.

CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN