Home

Hliníkové systémy pre architektúru

*zóny obmedzeného prístupu
+421 456 855 402

CORTIZO ECO-EFEKTÍVNOSŤ

Pocit zodpovednosti prechádza cez všetky aktivity a produkty CORTIZA, rovnako ako je prítomný u všetkých jeho 2.100 zamestnancov.

 

CORTIZO má viac ako 2.400 zberných miest  rozmiestnených  medzi jeho klientami a delegáciami celej Európy  pre skladovanie zvyškou hliníkových profilov. Vozový park kamiónov nazvaný CORTIZO RECYCLING je zodpovedný za zber skladovaných zvyškov hliníka a ich následnú prepravu do produkčných centier na ich opätovné roztavenie,  aby bol výrobný cyklus hliníka  100% uzavretý.

 

Každé produkčné centrum disponuje svojou vlastnou čističkou odpadových vôd pre zabezpečenie komplexného čistenia odpadovej vody, ktorá vzniká v procese anodizácie a lakovania.  Odpad, ktorý vzniká pri spracovaní v čističkách sa transportuje do špeciálnych zberných liniek spracovania takéhoto druhu odpadu,  čím sa dosahuje minimálny dopad na životné prostredie všetkých výrobných procesov. Po čistení sa tento materiál používa pri výrobe obkladov a dlažieb, výrobe ohňovzdorných materiálov, cementu, blokov pre stavby, v železiarstve, minerálnej izolácii, asfaltových aglomerátoch, atď…

 

Okrem toho, CORTIZO vlastní vo svojom hlavnom sídle dve kogeneračné elektrárne, ktoré procesom súbežnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla, výrazne šetria spotrebu primárneho paliva a zároveň zabezpečujú  kontinuitu dodávky energie  do výrobných stredísk. 

 

 

CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN