Home

Hliníkové systémy pre architektúru

*zóny obmedzeného prístupu
+421 456 855 402

Vysoká škola dramatických umení Galicia

Vysoká škola dramatických umení Galicia
Umiestnenie: Vigo, Pontevedra
Architekt: Santiago Catalán Tobía
Spracovatel: Xanela Arquitectura en Aluminio, S.L.
Poznámky: 2010
Systémy: Fasáda TP 52, Systém Cor-3000 s PTM
Vysoká škola dramatických umení Galicia
Umiestnenie: Vigo, Pontevedra
Architekt: Santiago Catalán Tobía
Spracovatel: Xanela Arquitectura en Aluminio, S.L.
Poznámky: 2010
Systémy: 3000 RPT, Fasáda TP 52, Systém Cor-3000 s PTM
Vysoká škola dramatických umení Galicia
Umiestnenie: Vigo, Pontevedra
Architekt: Santiago Catalán Tobía
Spracovatel: Xanela Arquitectura en Aluminio, S.L.
Poznámky: 2010
Systémy: Fasáda TP 52, Systém Cor-3000 s PTM
Vysoká škola dramatických umení Galicia
Umiestnenie: Vigo, Pontevedra
Architekt: Santiago Catalán Tobía
Spracovatel: Xanela Arquitectura en Aluminio, S.L.
Poznámky: 2010
Systémy: Fasáda TP 52, Systém Cor-3000 s PTM
Vysoká škola dramatických umení Galicia
Umiestnenie: Vigo, Pontevedra
Architekt: Santiago Catalán Tobía
Spracovatel: Xanela Arquitectura en Aluminio, S.L.
Poznámky: 2010
Systémy: 3000 RPT, Fasáda TP 52, Systém Cor-3000 s PTM
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN