Home

Hliníkové systémy pre architektúru

*zóny obmedzeného prístupu
+421 456 855 402

Vzdelávacie centrum As Antas

Vzdelávacie centrum As Antas
Umiestnenie: Oporto, Portugal
Architekt: Ava-Atelier Veloso Arquitectos
Spracovatel: Novo Modelo Europa
Poznámky: 2011
Systémy: Systém Cor-60 Skryté krídlo s PTM
Vzdelávacie centrum As Antas
Umiestnenie: Oporto, Portugal
Architekt: Ava-Atelier Veloso Arquitectos
Spracovatel: Novo Modelo Europa
Poznámky: 2011
Systémy: Systém Cor-60 Skryté krídlo s PTM
Vzdelávacie centrum As Antas
Umiestnenie: Oporto, Portugal
Architekt: Ava-Atelier Veloso Arquitectos
Spracovatel: Novo Modelo Europa
Poznámky: 2011
Systémy: Cor 60 Hoja Oculta RPT, Systém Cor-60 Skryté krídlo s PTM
Vzdelávacie centrum As Antas
Umiestnenie: Oporto, Portugal
Architekt: Ava-Atelier Veloso Arquitectos
Spracovatel: Novo Modelo Europa
Poznámky: 2011
Systémy: Systém Cor-60 Skryté krídlo s PTM
Vzdelávacie centrum As Antas
Umiestnenie: Oporto, Portugal
Architekt: Ava-Atelier Veloso Arquitectos
Spracovatel: Novo Modelo Europa
Poznámky: 2011
Systémy: Systém Cor-60 Skryté krídlo s PTM
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN