Home

Hliníkové systémy pre architektúru

*zóny obmedzeného prístupu
+421 456 855 402

Krajský policajný komisariát Cáceres

Krajský policajný komisariát Cáceres
Umiestnenie: Cáceres
Architekt: ARX Arquitectos
Spracovatel: Manufacturas Metálicas Cruz, S.L.
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda Equity , Systém 4200 Posuvný s PTM, Fasáda Equity, Systém Cor-60 Skryté krídlo s PTM, Systém Cor-3500 C16 s PTM
Krajský policajný komisariát Cáceres
Umiestnenie: Cáceres
Architekt: ARX Arquitectos
Spracovatel: Manufacturas Metálicas Cruz, S.L.
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda Equity , Systém 4200 Posuvný s PTM, Fasáda Equity, Systém Cor-60 Skryté krídlo s PTM, Systém Cor-3500 C16 s PTM
Krajský policajný komisariát Cáceres
Umiestnenie: Cáceres
Architekt: ARX Arquitectos
Spracovatel: Manufacturas Metálicas Cruz, S.L.
Poznámky: 2011
Systémy: Systém 4200 Posuvný s PTM, Fasáda Equity, Systém Cor-60 Skryté krídlo s PTM, Systém Cor-3500 C16 s PTM
Krajský policajný komisariát Cáceres
Umiestnenie: Cáceres
Architekt: ARX Arquitectos
Spracovatel: Manufacturas Metálicas Cruz, S.L.
Poznámky: 2011
Systémy: Systém 4200 Posuvný s PTM, Fasáda Equity, Systém Cor-60 Skryté krídlo s PTM, Systém Cor-3500 C16 s PTM
Krajský policajný komisariát Cáceres
Umiestnenie: Cáceres
Architekt: ARX Arquitectos
Spracovatel: Manufacturas Metálicas Cruz, S.L.
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda Equity , Systém 4200 Posuvný s PTM, Fasáda Equity, Systém Cor-60 Skryté krídlo s PTM, Systém Cor-3500 C16 s PTM
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN