Home

Hliníkové systémy pre architektúru

*zóny obmedzeného prístupu
+421 456 855 402

Materská škola a Centrum voľného času

Materská škola a Centrum voľného času
Umiestnenie: A Coruña
Architekt: Carlos Quintáns
Spracovatel: Aluminios y Aceros Parada
Poznámky: 2012
Systémy: Cor-60 Skryté krídlo s PTM
Materská škola a Centrum voľného času
Umiestnenie: A Coruña
Architekt: Carlos Quintáns
Spracovatel: Aluminios y Aceros Parada
Poznámky: 2012
Systémy: Cor-60 Skryté krídlo s PTM
Materská škola a Centrum voľného času
Umiestnenie: A Coruña
Architekt: Carlos Quintáns
Spracovatel: Aluminios y Aceros Parada
Poznámky: 2012
Systémy: Cor-60 Skryté krídlo s PTM
Materská škola a Centrum voľného času
Umiestnenie: A Coruña
Architekt: Carlos Quintáns
Spracovatel: Aluminios y Aceros Parada
Poznámky: 2012
Systémy: Cor 60 Hoja Oculta RPT, Cor-60 Skryté krídlo s PTM
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN