Home

Hliníkové systémy pre architektúru

*zóny obmedzeného prístupu
+421 456 855 402

Obytný dom

Obytný dom
Umiestnenie: San Sebastián, Guipúzcoa
Architekt: Izaskun Larzabal
Spracovatel: Uxama
Poznámky: 2012
Systémy: COR 3500 s PTM
Obytný dom
Umiestnenie: San Sebastián, Guipúzcoa
Architekt: Izaskun Larzabal
Spracovatel: Uxama
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-3500 s PTM , COR 3500 s PTM
Obytný dom
Umiestnenie: San Sebastián, Guipúzcoa
Architekt: Izaskun Larzabal
Spracovatel: Uxama
Poznámky: 2012
Systémy: COR 3500 s PTM
Obytný dom
Umiestnenie: San Sebastián, Guipúzcoa
Architekt: Izaskun Larzabal
Spracovatel: Uxama
Poznámky: 2012
Systémy: 3000 RPT, COR 3500 s PTM
Obytný dom
Umiestnenie: San Sebastián, Guipúzcoa
Architekt: Izaskun Larzabal
Spracovatel: Uxama
Poznámky: 2012
Systémy: COR 3500 s PTM
Obytný dom
Umiestnenie: San Sebastián, Guipúzcoa
Architekt: Izaskun Larzabal
Spracovatel: Uxama
Poznámky: 2012
Systémy: COR 3500 s PTM
Obytný dom
Umiestnenie: San Sebastián, Guipúzcoa
Architekt: Izaskun Larzabal
Spracovatel: Uxama
Poznámky: 2012
Systémy: COR 3500 s PTM
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN