Home

Hliníkové systémy pre architektúru

*zóny obmedzeného prístupu
+421 456 855 402

Športové centrum

Športové centrum
Umiestnenie: Málaga
Architekt: Naos Arquitectura
Spracovatel: Invedalsa
Poznámky: 2012
Systémy: Fasáda TP 52, COR 3500 s PTM
Športové centrum
Umiestnenie: Málaga
Architekt: Naos Arquitectura
Spracovatel: Invedalsa
Poznámky: 2012
Systémy: Fasáda TP 52, COR 3500 s PTM
Športové centrum
Umiestnenie: Málaga
Architekt: Naos Arquitectura
Spracovatel: Invedalsa
Poznámky: 2012
Systémy: Fasáda TP 52, COR 3500 s PTM
Športové centrum
Umiestnenie: Málaga
Architekt: Naos Arquitectura
Spracovatel: Invedalsa
Poznámky: 2012
Systémy: Fasáda TP 52, COR 3500 s PTM
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN