Home

Hliníkové systémy pre architektúru

*zóny obmedzeného prístupu
+421 456 855 402

Športový palác Arteixo

Športový palác Arteixo
Umiestnenie: Arteixo, A Coruña
Architekt: José Ramón Garitaonaindía de Vera
Spracovatel: La Veneciana Iberiaglass
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda TP 52
Športový palác Arteixo
Umiestnenie: Arteixo, A Coruña
Architekt: José Ramón Garitaonaindía de Vera
Spracovatel: La Veneciana Iberiaglass
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda TP 52
Športový palác Arteixo
Umiestnenie: Arteixo, A Coruña
Architekt: José Ramón Garitaonaindía de Vera
Spracovatel: La Veneciana Iberiaglass
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda TP 52, Fasáda TP 52
Športový palác Arteixo
Umiestnenie: Arteixo, A Coruña
Architekt: José Ramón Garitaonaindía de Vera
Spracovatel: La Veneciana Iberiaglass
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda TP 52
Športový palác Arteixo
Umiestnenie: Arteixo, A Coruña
Architekt: José Ramón Garitaonaindía de Vera
Spracovatel: La Veneciana Iberiaglass
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda TP 52
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN