Początek

Systemy aluminiowe dla architektury

* strefy o ograniczonym dostępie
+48 (44) 683 55 55

PRODUKUJEMY SAMI

 

 

 

CORTIZO wyróżnia się możliwością zamknięcia wyłacznie w ramach swoich fabryk całego integralnego cyklu produkcji aluminium, zapewniając  najwyższe standarty postępowania oraz jakość środków i materiałów użytych w trakcie procesu.

 

Odlewanie, tłoczenie, lakierowanie, anodowanie, połysk chemiczny oraz obróbka mechaniczna wykonywane są w naszych centrach produkcyjnych, co pozwala zoptymalizować jakość całej gamy produktów końcowych.  

CORTIZO szczyci się możliwością produkowania we własnym zakresie wszystkich elementów niezbędnych do stworzenia systemów zamknięć (okuć, poliamidu, uszczelek), jak również Panela Kompozytowego.

 

Integralną usługę CORTIZO dopełnia pionierski system logistyczny bazujący na dwóch Inteligentnych Magazynach profili zarówno surowych, jak i lakierowanych, o zdolności przechowywania 6.000 ton najbardziej popularnych referencji, skracając tym samym czas dostawy do klienta oraz maksymalizując wydajność produkcji.

 

Flota ponad 70 samochodów ciężarowych CORTIZO jest odpowiedzialna za natychmiastowe dostarczenie produktu finalnego do klienta. 

 


CAŁKOWITA ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA 90.500 ton/rok

                                                                                                            
                                               

13 Pras Tłoczących


5 Anodowni


15 Lakierni


           


3 Centra Obróbki Mechanicznej


2 Odlewnia


1 Anodownia – Połysk chemiczny


CREATIVITY::AACCENTIA::IMPLEMENTATION