Początek

Systemy aluminiowe dla architektury

* strefy o ograniczonym dostępie
+48 (44) 683 55 55

CORTIZO LAB

Aplikacja Cortizo LAB pozwala na natychmiastowe uzyskanie obliczeń, wyników badań i klasyfikacji wszystkich systemów zamknięć zaprojektowanych przez Cortizo i przetestowanych w naszym Centrum Technologiczym, dla dowolnych wymiarów, typu i szklenia (okna, drzwi, podwójna stolarka, pokrycia i lamele).

 

-   Przenikalność Cieplna 
-   Izolacyjność Akustyczna
-   Badania AEV 
-   Weryfikacja spełniania norm CTE 
-   Mikrowentylacja
-   Obliczenia mechaniczne 
- Obliczenia i generowanie raportów wytrzymałości na obciążenie wiatrem i śniegiem

 

 


CREATIVITY::AACCENTIA::IMPLEMENTATION