Pocetna

Aluminijski sustavi za arhitekturu

*Područja ogranicenog pristupa
01 6264107

Sjediste Idom

Sjediste Idom
Mjesto: Bilbao, Vizcaya
Arhitekt: Javier Pérez Uribarri de ACXT Arquitectos (Idom)
Monter: Vifasa
Knjiga: 2011
Sustavi: Zaštita od sunca: Lamele, Fasada SG 52, Fasada SG 52, Klizni sustav Cor-Vision sa PTM, Cor 70 Skriveno krilo CC16, Zaštita od sunca: Lamele, Cor 60 sa PTM., Vrata Millennium Plus sa PTM.
Sjediste Idom
Mjesto: Bilbao, Vizcaya
Arhitekt: Javier Pérez Uribarri de ACXT Arquitectos (Idom)
Monter: Vifasa
Knjiga: 2011
Sustavi: Fasada SG 52, Fasada SG 52, Klizni sustav Cor-Vision sa PTM, Cor 70 Skriveno krilo CC16, Zaštita od sunca: Lamele, Cor 60 sa PTM., Vrata Millennium Plus sa PTM.
Sjediste Idom
Mjesto: Bilbao, Vizcaya
Arhitekt: Javier Pérez Uribarri de ACXT Arquitectos (Idom)
Monter: Vifasa
Knjiga: 2011
Sustavi: Zaštita od sunca: Lamele, Fasada SG 52, Fasada SG 52, Klizni sustav Cor-Vision sa PTM, Cor 70 Skriveno krilo CC16, Zaštita od sunca: Lamele, Cor 60 sa PTM., Vrata Millennium Plus sa PTM.
Sjediste Idom
Mjesto: Bilbao, Vizcaya
Arhitekt: Javier Pérez Uribarri de ACXT Arquitectos (Idom)
Monter: Vifasa
Knjiga: 2011
Sustavi: Zaštita od sunca: Lamele, Fasada SG 52, Klizni sustav Cor-Vision sa PTM, Cor 70 Skriveno krilo CC16, Zaštita od sunca: Lamele, Cor 60 sa PTM., Vrata Millennium Plus sa PTM.
Sjediste Idom
Mjesto: Bilbao, Vizcaya
Arhitekt: Javier Pérez Uribarri de ACXT Arquitectos (Idom)
Monter: Vifasa
Knjiga: 2011
Sustavi: Fasada SG 52, Klizni sustav Cor-Vision sa PTM, Cor 70 Skriveno krilo CC16, Zaštita od sunca: Lamele, Cor 60 sa PTM., Vrata Millennium Plus sa PTM.
KREATIVNOST::AACCENTIA::REALIZACIJA