Pocetna

Aluminijski sustavi za arhitekturu

*Područja ogranicenog pristupa
01 6264107

Slovak University of Agriculture

Slovak University of Agriculture
Mjesto: NITRA (ESLOVAQUIA / SLOVAKIA)
Arhitekt: SH Final s.r.o. – Ing. Marian Kuruc
Monter: Aneko Sk s.r.o
Knjiga: 2016
Sustavi: COR 70 HIDDEN SASH
Slovak University of Agriculture
Mjesto: NITRA (ESLOVAQUIA / SLOVAKIA)
Arhitekt: SH Final s.r.o. – Ing. Marian Kuruc
Monter: Aneko Sk s.r.o
Knjiga: 2016
Sustavi: COR 70 HIDDEN SASH
Slovak University of Agriculture
Mjesto: NITRA (ESLOVAQUIA / SLOVAKIA)
Arhitekt: SH Final s.r.o. – Ing. Marian Kuruc
Monter: Aneko Sk s.r.o
Knjiga: 2016
Sustavi: COR 70 HIDDEN SASH
Slovak University of Agriculture
Mjesto: NITRA (ESLOVAQUIA / SLOVAKIA)
Arhitekt: SH Final s.r.o. – Ing. Marian Kuruc
Monter: Aneko Sk s.r.o
Knjiga: 2016
Sustavi: COR 70 HIDDEN SASH
KREATIVNOST::AACCENTIA::REALIZACIJA