Pocetna

Aluminijski sustavi za arhitekturu

*Područja ogranicenog pristupa
01 6264107

Incesa (Craiova University)

Incesa (Craiova University)
Mjesto: CRAIOVA (RUMANÍA / ROMANIA)
Arhitekt: B.E.T.A.
Monter: Profial
Knjiga: 2014
Sustavi: Fasade TP 52, COR 60, Vrata Millennium Plus , COR 2300, Tamiz
Incesa (Craiova University)
Mjesto: CRAIOVA (RUMANÍA / ROMANIA)
Arhitekt: B.E.T.A.
Monter: Profial
Knjiga: 2014
Sustavi: Fasade TP 52, COR 60, Vrata Millennium Plus , COR 2300, Tamiz
Incesa (Craiova University)
Mjesto: CRAIOVA (RUMANÍA / ROMANIA)
Arhitekt: B.E.T.A.
Monter: Profial
Knjiga: 2014
Sustavi: Fasade TP 52, COR 60, Vrata Millennium Plus , COR 2300, Tamiz
Incesa (Craiova University)
Mjesto: CRAIOVA (RUMANÍA / ROMANIA)
Arhitekt: B.E.T.A.
Monter: Profial
Knjiga: 2014
Sustavi: Fasade TP 52, COR 60, Vrata Millennium Plus , COR 2300, Tamiz
Incesa (Craiova University)
Mjesto: CRAIOVA (RUMANÍA / ROMANIA)
Arhitekt: B.E.T.A.
Monter: Profial
Knjiga: 2014
Sustavi: Fasade TP 52, COR 60, Vrata Millennium Plus , COR 2300, Tamiz
KREATIVNOST::AACCENTIA::REALIZACIJA