Pocetna

Aluminijski sustavi za arhitekturu

*Područja ogranicenog pristupa
01 6264107

Civil Towers

Civil Towers
Mjesto: Salvador de Bahía, Brasil / Brazil
Arhitekt: Leda Cristina de Castro Meira
Monter: Squadra
Knjiga: 2014
Sustavi: Fasada BR 76, Kompozitni Paneli (AD HOC)
Civil Towers
Mjesto: Salvador de Bahía, Brasil / Brazil
Arhitekt: Leda Cristina de Castro Meira
Monter: Squadra
Knjiga: 2014
Sustavi: Fasada BR 76, Kompozitni Paneli (AD HOC)
Civil Towers
Mjesto: Salvador de Bahía, Brasil / Brazil
Arhitekt: Leda Cristina de Castro Meira
Monter: Squadra
Knjiga: 2014
Sustavi: Fasada BR 76, Kompozitni Paneli (AD HOC)
Civil Towers
Mjesto: Salvador de Bahía, Brasil / Brazil
Arhitekt: Leda Cristina de Castro Meira
Monter: Squadra
Knjiga: 2014
Sustavi: Fasada BR 76, Kompozitni Paneli (AD HOC)
KREATIVNOST::AACCENTIA::REALIZACIJA