Pocetna

Aluminijski sustavi za arhitekturu

*Područja ogranicenog pristupa
01 6264107

Stambena zgrada

Stambena zgrada
Mjesto: Vitoria, Álava
Arhitekt: Javier Arregi e Iñaki Echeandia; CLIM Estudio de arquitectura, SLP
Monter: Alutec
Knjiga: 2011
Sustavi: KOMPOZITNI PANELI, Kompozitni Paneli, Cor-60 Skriveno krilo sa PTM.
Stambena zgrada
Mjesto: Vitoria, Álava
Arhitekt: Javier Arregi e Iñaki Echeandia; CLIM Estudio de arquitectura, SLP
Monter: Alutec
Knjiga: 2011
Sustavi:  , KOMPOZITNI PANELI, Kompozitni Paneli, Cor-60 Skriveno krilo sa PTM.
Stambena zgrada
Mjesto: Vitoria, Álava
Arhitekt: Javier Arregi e Iñaki Echeandia; CLIM Estudio de arquitectura, SLP
Monter: Alutec
Knjiga: 2011
Sustavi: Kompozitni Paneli, Cor-60 Skriveno krilo sa PTM.
Stambena zgrada
Mjesto: Vitoria, Álava
Arhitekt: Javier Arregi e Iñaki Echeandia; CLIM Estudio de arquitectura, SLP
Monter: Alutec
Knjiga: 2011
Sustavi: KOMPOZITNI PANELI, Kompozitni Paneli, Cor-60 Skriveno krilo sa PTM.
Stambena zgrada
Mjesto: Vitoria, Álava
Arhitekt: Javier Arregi e Iñaki Echeandia; CLIM Estudio de arquitectura, SLP
Monter: Alutec
Knjiga: 2011
Sustavi:  , Kompozitni Paneli, Cor-60 Skriveno krilo sa PTM.
KREATIVNOST::AACCENTIA::REALIZACIJA