Pocetna

Aluminijski sustavi za arhitekturu

*Područja ogranicenog pristupa
01 6264107

Sanacija samostana karamelićanki sv. Tereze

Sanacija samostana karamelićanki sv. Tereze
Mjesto: Tarragona
Arhitekt: Javier Belda
Monter: COAL
Knjiga: 2012
Sustavi: COR Vision, COR 70 Skriveno krilo CC16
Sanacija samostana karamelićanki sv. Tereze
Mjesto: Tarragona
Arhitekt: Javier Belda
Monter: COAL
Knjiga: 2012
Sustavi: COR Vision, COR 70 Skriveno krilo CC16
Sanacija samostana karamelićanki sv. Tereze
Mjesto: Tarragona
Arhitekt: Javier Belda
Monter: COAL
Knjiga: 2012
Sustavi: Klizni sustav Cor-Vision  sa PTM, COR Vision, COR 70 Skriveno krilo CC16
Sanacija samostana karamelićanki sv. Tereze
Mjesto: Tarragona
Arhitekt: Javier Belda
Monter: COAL
Knjiga: 2012
Sustavi: COR Vision, COR 70 Skriveno krilo CC16
Sanacija samostana karamelićanki sv. Tereze
Mjesto: Tarragona
Arhitekt: Javier Belda
Monter: COAL
Knjiga: 2012
Sustavi: COR Vision, COR 70 Skriveno krilo CC16
KREATIVNOST::AACCENTIA::REALIZACIJA