Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

Fasáda TP 52

Nová generace fasád, jejíž základní systém je doplněn o širokou škálu sloupků a příčníků, je schopna reagovat na různé potřeby a estetické konstrukce architektonických projektů prostřednictvím integrálních řešení. 

Základní profily jsou rozměrů od 16 mm do 250 mm pro sloupy, a od 22.5 mm do 255.5 mm pro příčníky, a stejně jako doplňkové příslušenství jsou kompatibilní pro všechny nové fasády CORTIZO. Kompletní sada těchto profilů a jejich mechanických spojů dovoluje realizaci všech typů fasád (vertikální, šikmé, s pravým úhlem 90 º, polygonální), a řešení při zasklívání skly velkých rozměrů a hmotností.
Fasáda TP 52 je tradiční systém fasády, známý také jako systém Stick. Upevnění skla na nosné profily se uskutečňuje přišroubováním přítlačné hliníkové lišty z vnější strany k prvku z tvrzeného plastu zabudovaným pro tento účel na sloupy a příčníky. Sklo je tak tímto profilem, který disponuje gumovými rozpěrami, aby se zabránilo kontaktu sklo-kov, upevněné ze všech čtyř stran. Přítlačná lišta a šrouby zůstávají ukryty pod souvislou vnější krycí lištou.
Maximální velikost přerušení tepelného mostu 30 mm, spolu s vysokou kapacitou zasklení až 50 mm a možností zasklívání skly  velké tloušťky a energeticky úspornými skly dávají této nové sérii systému fasád vynikající tepelné a akustické vlastnosti.
Vnější viditelná část je stejné velikosti jako vnitřní část  52 mm.

Certifikace CWCT podle britských norem

Technické údaje

Zasklení

Maximální velikost otvoru zasklení: 56 mm.

 

Minimální velikost otvoru zasklení: 4 mm.

Tepelná propustnost

Ucw od 0,6 (W/m²K) 

Konzultovat rozměry a sklo  

Možnosti otevírání

Ven-výklopné skrytý

Apertura #2 Apertura #16
Části / Tloušťka stěny profilů / Krycí lišta

ČÁSTI

Sloup – 52 mm.

Příčník – 52 mm.

 

Přerušení tepelného mostu od 6, 12, 30 mm.

 

TLOUŠŤKA STĚNY PROFILŮ

Sloup – 2.1 y  3.0 mm.

Příčník – 2.1 mm.

 

KRYCÍ LIŠTA 

Krycí lišta eliptická 85mm.
Krycí lišta horizontální 34 mm.
Krycí lišta obdélníková: 14, 19, 100 a145 mm. 

max./min. rozměry / maximální hmotnost

MAX./MIN. ROZMĚRY

Otevírání ven-výklopné 

 

Šířka max. (L)= 2.500 mm.

Výška max. (H)= 2.500 mm.

 

Šířka min. (L)= 500 mm.

Výška min. (H)= 650 mm.

 

MAXIMÁLNÍ HMOTNOST 

 

Otevírání ven-výklopné 180 Kg.

Kategorie dosažené ve zkušebně

Průvzdušnost

(EN 12152:2000): TŘÍDA AE

 

Vodotěsnoť 

(EN 12154:2000): TŘÍDA RE1500

 

Odolnost proti větru 

(EN 13116:2001): VHODNÝ  

(návrhové zatížení 2000 Pa- bezpečnostní zatížení 3000 Pa)

 

Zkoušky vykonané na referenční fasádě 3,00 x 3,50 m. 

Povrchové úpravy

Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)

Lakované imitace dřeva

Antibakteriální lakování

Eloxování

CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN