Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

PRŮMYSLOVÉ ZPRACOVÁNÍ TVŮRČÍ SVOBODY

S vědomím, že každý projekt má svou architektonickou jedinečnost a identitu, CORTIZO ve svém Oddělení Architektury a Inženýrství počítá se specifickou oblastí, která je věnována excluzivne realizaci projektů ad hoc a jejím cílem je podporovat tvůrčí svobodu architektů.

 

V této oblasti, založené na flexibilitě a inovaci, profesionálové CORTIZA spolupracují ruku v ruce s kolektivem architektů, projektantů a zpracovatelů na rozvoji specifických řešení, které garantují bezproblémovou integraci zavíracích systémů CORTIZA do architektonického návrhu každého projektu.


 

ROZVOJ SYSTÉMU AD-HOC: NOVÁ KORPORATIVNÍ CENTRÁLA  IDOM V BILBAO 

 

Zapojit se do projektu nové korporativní centrály skupiny Idom v Bilbao, byla pro CORTIZO ambiciózní výzva již od začátku. Požadavky, které si vyžadoval projekt takového rozsahu, podepsaný jedním z předních světových referencí v oblasti inženýrství, nebyla jednoduchá úloha. 

Úzká spolupráce mezi Oddělením Architektury a Inženýrství, divize Oddělení Výzkumu a Vývoje pro Lehké fasády, s Javierem Pérez Uribari, autorem projektu a na čele s ACTX, architectonicko inženýrská společnost z Bilbao, byla nepostradatelná pro zajištění správné realizace tvůrčí svobody architektů, současně s dosažením maximalizace přísných předpisů udržování životního prostředí a stanovené energetické účinnosti. Vše za doprovodu bezchybné realizace firmou VIFASA, národní společnost specializovaná 20 let na kompletní fasádní a střešní prosklené zavírací systémy, která kromě toho byla schopna splňovat omezující stavební termíny. 

 

 

Se sídlem ve starém nepoužívaném skladu v Canal de Deusto Přístavu Bilbao, projekt reaguje na rekonstrukci a oživení starého celního skladu v přístavu, kde dnes sídlí téměř 700 profesionálů. O rozloze 14.400 m², rozdělených do 5-ti pater, s prostory pro kanceláře, výzkum a vývoj, plus sociální prostory, nové korporativní sídlo Skupiny Idom se tyčí jako nová ikona hlavního města baskického kraje Vizkaya.

 

Jedním z cílů architekta bylo vybavit architektonické zdi budovy grandiózní jedinečností proto se rozhodl pro řešení vnitřní fasády mezi kované konstrukční sloupy realizovat fasádou Přeložené sklo a vnější fasádu lamelami délky 600 mm, navrženými "ad hoc" Pérez Uribarrim, které: "poskytují vysokou protisluneční ochranu bez toho, aby ovlivňovaly výhled zevnitř a pomáhají regulovat sluneční záření na budovu a tím kontrolovat energetické náklady ", potvrzuje autor projektu.

 

 

"Fasáda Přeložené sklo, která zároveň slouží jako celkový vnější zavírací systém, se skládá z průhledných vertikálne za sebou jdoucích modulů, oddělených neprůhlednými moduly, aby se skryli přechody vnitřních pilířů." Říká Domingo Brioni, Ředitel Oddělení Architektury a Inženýrství CORTIZO. Co se týče montáže, systém byl montován způsobem modulů mezi kováními, jejichž profily pokrývají potřebnou, výpočtem určenou část, aby vyhověly náročným podmínkám pracovního prostředí. Vnější horizontální vzhled modulů se dosáhne nepřítomností profilů ve vertikálním směru, ale také díky pružnosti systému. Z důvodu poskytnutí možnosti pro střet různých materiálů použitých při stavbě, jsme se rozhodli pro perimetrálne rovnou krycí lištu. Dále, aby se umožnil přístup údržbě k vnější zóně Tramex, použili jsme systém Cor 60, kterým se nenarušil vnější estetický vzhled, protože umístění skla se realizovalo lepením k tomuto systému. "

 

Podle Péreze Uribari, "vnější plášt budovy vytváří představu imaginárního zeleného koberce, který jakoby někdo rozprostřel po budově, čímž vnější plášť dostává podobu rozrůstajíci se, vlnící rostlinné fasády." "Během procesu navrhování jsme vyvinuli řadu návrhů a několik designů rozhodnuvši se nakonec pro horizontální řešení.” Toto řešení splňovalo rovnováhu mezi estetikou, náklady, údržbou a umožnilo nám vytvořit hustý pás lamel s velikostí alespoň 600 mm, čímž jsme získali stínování požadované tepelnými výpočty budovy ", říká architekt ACXT.

 

 Jako omezení pro uskutečnění designu se ukázaly na jedné straně, potřeba přichycení lamely jen z její zadní části a na straně druhé odolnost vůči kombinaci vlastní hmotnosti, zatížení sněhu a tlaku větru.

"Za účelem optimalizace návrhu architekta se z Cortiza představila alternativní možnost uzpůsobena reálným možnostem vytlačování profilů a montáže. Sestávala ze základního profilu s dostatečnou odolností a dvou vedlejších profilů zasunutých do sebe a současně do základního profilu. Systém se zajistil mechanickým upevněním šrouby v určité vzdálenosti ", potvrzuje Vedení Oddělení pro Výzkum a Vývoj lehkých fasád CORTIZA

 

Jakmile byl přisouzen projekt společnosti VIFASA, zpracovateli fasád, zrealizoval se přepočet zátěží a požadavků pomocí softwaru Konečných prvků, který ukázal, že lamela potřebuje ještě více pevnosti na to aby je unesla. Následně se řešení upravilo tak, že do té části lamely, která nejvíce odolává zátěži se vloží ocelový prvek, který se zakryje montáží její hlavní části. Také se zesílily všechny části lamely přidáním dalších dvou středových zpevňovacích uzlů do každé z nich. Nakonec se navrhl systém rychlého navlékání, který umožňoval rychlé umístění vedlejších profilů lamely na své místo tak, aby se gravitace a geometrie samotného profilu dostala okamžitě do příslušné polohy. Tenká vrstva neoprenu zamezuje kontaktu podpěry a lamely v kterémkoli bodě, což si ale vyžádalo návrh speciálního mechanismu, pro umožnění přechodu pouzdra ve tvaru "U". 

 

Imagen

Na jedné straně umístění budovy v blízkosti řeky Nervion a na straně druhé, mořské prostředí, ohrožují fasádní systémy přírodní korozí a velmi vysokou zátěží větru (zrnitost prostředí = I-hladina moře nebo jezera dle CTE). Na ochranu před těmito nepříznivými podmínkami se použilo lakování barvou RAL -6010 matnou, barvou ze super polyesteru třídy 2, dlouhé trvanlivosti s hustotou vyšší než 80 mikronů.

 

Pro odpočivadlá na přízemí se zvolil COR VISION. Tento posuvný systém s přerušením tepelného mostu má pohledovou šířku profilů v středových spojích jen 20 mm, což dovoluje maximálně prosvětlení místnosti a umožňuje tak uživatelům ve větší míře těšit se z privilegovaného vnějšího okolí.

V oblasti nouzového východu se použily Dveře Millennium Plus, vzhledem na jejich estetickou robustnost a výborné akustické a tepelné vlastnosti.

 

Budova je opatřena inovativními řešeními nízkoenergetického domu, jako například solárními fotovoltaickými panely, sanitární technikou velmi nízké spotřeby, uskladnění dešťové vody ve sběrných nádržích, systém automatické regulace osvětlení, jednoduchý systém pro proudění vody pomocí výtlaku a vodní klimatizace, které spolu s lamelami protisluneční ochrany a eko-efektivními kováními CORTIZA, umožňují 60% úsporu spotřeby energie oproti běžným budovám takového charakteru a rozměrů.

 

 

 

El edificio cuenta con innovadoras medidas de eficiencia energética como paneles fotovoltaicos, grifos y equipos sanitarios de muy bajo consumo, almacenamiento del agua de lluvia en cubierta, sistema de regulación automática de alumbrado, y un singular sistema de difusión por desplazamiento y climatización por agua, que unidos a las lamas de protección solar y los sistemas de carpintería ecoeficientes de CORTIZO, le confieren un ahorro energético del 60% del consumo normal de un edificio de esta tipología.

CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN