Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

SÍŤ OFICIÁLNÍCH ZPRACOVATELŮ

Instaladores Oficiales

CORTIZO má rozsáhlou síť oficiálních akreditovaných zpracovatelů.

Tato síť se skládá z vybrané skupiny zpracovatelů, jejichž technická kvalita realizace je evidentní a byla několikrát prokázána během celé jejich profesní kariéry.

Oficiální zpracovatelé CORTIZA dostávají v každém momentě veškerou technickou a profesionální podporu, kterou potřebují, což zaručuje maximální kvalitu instalace a montáže různých zavíracích systémů CORTIZA.

Všem členům sítě se také poskytuje široký vzdělávací program, který v sobě zahrnuje Technické semináře, čímž se zajistí potřebná informace a znalost členů o nových systémech navržených CORTIZEM.

 


CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN