Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

ODDĚLENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE CORTIZO

CORTIZO disponuje Technologickým Centrem, ve kterém pracuje 52 členný multidisciplinární tým, který se věnuje vývoji nových výrobků a přizpůsobování již existujících konstrukčním a klimatickým skutečnostem každé zóny kde jsou výrobky Cortizo přítomny.

 

Design, inovace a kvalita hrají hlavní roli ve více než 50 systémech oken, dveří, fasád, kompozitního panelu, zábradlí a systémů protisluneční ochrany poslední generace navržených naším Oddělením výzkumu a vývoje.

 

Tým architektů a inženýrů zachycuje poslední architektonické trendy na výstavách, veletrzích a v studiích architektury celého světa. Mezitím další tým inženýrů optimalizuje tepelné a akustické vlastnosti hliníkových a PVC systémů, jako i rychlost jejich výroby a montáž.

 

V CORTIZE lisujeme hliník na vytlačovacích lisech a 8 zkušebních laboratoří empiricky testuje vlastnosti vyrobeného materiálu.

 

  • Dvě zkušební laboratoře PVO slouží k ověření a zajištění výrobků z hlediska průvzdušnosti, vodotěsnosti a odolnosti proti větru.

 

  • Tepelná zkušební laboratoř odpovídá za měření vlastností všech systémů v oblasti účinnosti a úspory energie.

 

  • Akustická zkušební laboratoř optimalizuje ochranu poskytovanou okny a fasádami proti hluku a nepříznivému působení rušivých zvukových faktorů.

 

  • V mechanické zkušební laboratoři se simulují cykly otvírání a zavírání oken za účelem testování pevnosti a životnosti jejich kování a těsnění.

 

  • Kromě toho, má Technologické centrum k dispozici zkušebnu odolnosti proti horizontální, vertikální zátěži a dopadu těles pro lehké fasády, zkušebnu odolnosti proti nárazu větru pro protisluneční lamely a zkušebnu pro statické a dynamické zkoušky na zábradlích. 

 

Stručně řečeno, estetika a vlastnosti se v Technologickém centru plně věnovanému výzkumu, prolínají. 


CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN