Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

Hotel HUSA Abad de San Antonio

Hotel HUSA Abad de San Antonio
Umístení: León
Architekt: Virginia González Rebollo y José María Ruiz Sanz
Zpracovatel: Carpintería Cepedana
Poznámky: 2009
Systémy: Fasáda TPV 52, Fasáda TPV 52, Systém Cor-60 s PTM
Hotel HUSA Abad de San Antonio
Umístení: León
Architekt: Virginia González Rebollo y José María Ruiz Sanz
Zpracovatel: Carpintería Cepedana
Poznámky: 2009
Systémy: Fasáda TPV 52, Fasáda TPV 52, Systém Cor-60 s PTM
Hotel HUSA Abad de San Antonio
Umístení: León
Architekt: Virginia González Rebollo y José María Ruiz Sanz
Zpracovatel: Carpintería Cepedana
Poznámky: 2009
Systémy: Fasáda TPV 52, Fasáda TPV 52, Systém Cor-60 s PTM
Hotel HUSA Abad de San Antonio
Umístení: León
Architekt: Virginia González Rebollo y José María Ruiz Sanz
Zpracovatel: Carpintería Cepedana
Poznámky: 2009
Systémy: Fasáda TPV 52, Systém Cor-60 s PTM
Hotel HUSA Abad de San Antonio
Umístení: León
Architekt: Virginia González Rebollo y José María Ruiz Sanz
Zpracovatel: Carpintería Cepedana
Poznámky: 2009
Systémy: Fasáda TPV 52, Systém Cor-60 s PTM
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN