Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

Pavilony Prolado v Zamudio

Pavilony Prolado v Zamudio
Umístení: Zamudio, Vizcaya
Architekt: Anasagasti-Basterra-Ereño, S.L.P., Estudio de Arquitectura y Urbanismo
Zpracovatel: Nogar Fachadas Singulares, S.L.
Poznámky: 2010
Systémy: Fasáda TPH 52, Fasáda TPH 52, Systém 2000 Posuvný, Dveře Millennium Plus s PTM
Pavilony Prolado v Zamudio
Umístení: Zamudio, Vizcaya
Architekt: Anasagasti-Basterra-Ereño, S.L.P., Estudio de Arquitectura y Urbanismo
Zpracovatel: Nogar Fachadas Singulares, S.L.
Poznámky: 2010
Systémy: Fasáda TPH 52, Systém 2000 Posuvný, Dveře Millennium Plus s PTM
Pavilony Prolado v Zamudio
Umístení: Zamudio, Vizcaya
Architekt: Anasagasti-Basterra-Ereño, S.L.P., Estudio de Arquitectura y Urbanismo
Zpracovatel: Nogar Fachadas Singulares, S.L.
Poznámky: 2010
Systémy: Fasáda TPH 52, Systém 2000 Posuvný, Dveře Millennium Plus s PTM
Pavilony Prolado v Zamudio
Umístení: Zamudio, Vizcaya
Architekt: Anasagasti-Basterra-Ereño, S.L.P., Estudio de Arquitectura y Urbanismo
Zpracovatel: Nogar Fachadas Singulares, S.L.
Poznámky: 2010
Systémy: Systém 2000 Posuvný, Fasáda TPH 52, Systém 2000 Posuvný, Dveře Millennium Plus s PTM
Pavilony Prolado v Zamudio
Umístení: Zamudio, Vizcaya
Architekt: Anasagasti-Basterra-Ereño, S.L.P., Estudio de Arquitectura y Urbanismo
Zpracovatel: Nogar Fachadas Singulares, S.L.
Poznámky: 2010
Systémy: Fasáda TPH 52, Systém 2000 Posuvný, Dveře Millennium Plus s PTM
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN