Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

Škola architektury Rovira i Virgili

Škola architektury Rovira i Virgili
Umístení: Reus, Tarragona
Architekt: Franc Fernández y Carles Teixidor en colaboración con Jordi Sancho y Jorgina Ginesta
Zpracovatel: Tarraco Alubán
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda TP 52, Fasáda TP 52, Systém Cor-60 s PTM
Škola architektury Rovira i Virgili
Umístení: Reus, Tarragona
Architekt: Franc Fernández y Carles Teixidor en colaboración con Jordi Sancho y Jorgina Ginesta
Zpracovatel: Tarraco Alubán
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda TP 52, Fasáda TP 52, Systém Cor-60 s PTM
Škola architektury Rovira i Virgili
Umístení: Reus, Tarragona
Architekt: Franc Fernández y Carles Teixidor en colaboración con Jordi Sancho y Jorgina Ginesta
Zpracovatel: Tarraco Alubán
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda TP 52, Systém Cor-60 s PTM
Škola architektury Rovira i Virgili
Umístení: Reus, Tarragona
Architekt: Franc Fernández y Carles Teixidor en colaboración con Jordi Sancho y Jorgina Ginesta
Zpracovatel: Tarraco Alubán
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda TP 52, Fasáda TP 52, Systém Cor-60 s PTM
Škola architektury Rovira i Virgili
Umístení: Reus, Tarragona
Architekt: Franc Fernández y Carles Teixidor en colaboración con Jordi Sancho y Jorgina Ginesta
Zpracovatel: Tarraco Alubán
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda TP 52, Fasáda TP 52, Systém Cor-60 s PTM
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN