Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

Led Centrum

Led Centrum
Umístení: BEROUN (REPÚBLICA CHECA / CZECH REPUBLIC)
Architekt: ALFAPLAN s.r.o – Pavel Čurda
Zpracovatel: Presiza S.r.o
Poznámky: 2016
Systémy: TP 52 Façade / Cor 70 Industrial / Millennium Plus DOOR
Led Centrum
Umístení: BEROUN (REPÚBLICA CHECA / CZECH REPUBLIC)
Architekt: ALFAPLAN s.r.o – Pavel Čurda
Zpracovatel: Presiza S.r.o
Poznámky: 2016
Systémy: TP 52 Façade / Cor 70 Industrial / Millennium Plus DOOR
Led Centrum
Umístení: BEROUN (REPÚBLICA CHECA / CZECH REPUBLIC)
Architekt: ALFAPLAN s.r.o – Pavel Čurda
Zpracovatel: Presiza S.r.o
Poznámky: 2016
Systémy: TP 52 Façade / Cor 70 Industrial / Millennium Plus DOOR
Led Centrum
Umístení: BEROUN (REPÚBLICA CHECA / CZECH REPUBLIC)
Architekt: ALFAPLAN s.r.o – Pavel Čurda
Zpracovatel: Presiza S.r.o
Poznámky: 2016
Systémy: TP 52 Façade / Cor 70 Industrial / Millennium Plus DOOR
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN