Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

Přestupní stanice Padre Achieta

Přestupní stanice Padre Achieta
Umístení: La Laguna, Santa Cruz de Tenerife
Architekt: Bibiana Carcelero Ibáñez y Diego Dobos
Zpracovatel: Aluminios del Norte Eva
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda TPH 52
Přestupní stanice Padre Achieta
Umístení: La Laguna, Santa Cruz de Tenerife
Architekt: Bibiana Carcelero Ibáñez y Diego Dobos
Zpracovatel: Aluminios del Norte Eva
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda TPH 52
Přestupní stanice Padre Achieta
Umístení: La Laguna, Santa Cruz de Tenerife
Architekt: Bibiana Carcelero Ibáñez y Diego Dobos
Zpracovatel: Aluminios del Norte Eva
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda TPH 52
Přestupní stanice Padre Achieta
Umístení: La Laguna, Santa Cruz de Tenerife
Architekt: Bibiana Carcelero Ibáñez y Diego Dobos
Zpracovatel: Aluminios del Norte Eva
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda TPH 52
Přestupní stanice Padre Achieta
Umístení: La Laguna, Santa Cruz de Tenerife
Architekt: Bibiana Carcelero Ibáñez y Diego Dobos
Zpracovatel: Aluminios del Norte Eva
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda TPH 52
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN