Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

MSC CRUISES HEADQUARTERS

MSC CRUISES HEADQUARTERS
Umístení: Valencia (ESPAÑA / SPAIN)
Architekt: AICEQUIP
Zpracovatel: Noumetall / Reynalco
Poznámky: 2016
Systémy: TP 52 FAÇADE / COR 3500 / MILLENNIUM 2000 DOOR
MSC CRUISES HEADQUARTERS
Umístení: Valencia (ESPAÑA / SPAIN)
Architekt: AICEQUIP
Zpracovatel: Noumetall / Reynalco
Poznámky: 2016
Systémy: TP 52 FAÇADE / COR 3500 / MILLENNIUM 2000 DOOR
MSC CRUISES HEADQUARTERS
Umístení: Valencia (ESPAÑA / SPAIN)
Architekt: AICEQUIP
Zpracovatel: Noumetall / Reynalco
Poznámky: 2016
Systémy: TP 52 FAÇADE / COR 3500 / MILLENNIUM 2000 DOOR
MSC CRUISES HEADQUARTERS
Umístení: Valencia (ESPAÑA / SPAIN)
Architekt: AICEQUIP
Zpracovatel: Noumetall / Reynalco
Poznámky: 2016
Systémy: TP 52 FAÇADE / COR 3500 / MILLENNIUM 2000 DOOR
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN