Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

Radnice Torres de Cotillas

Radnice Torres de Cotillas
Umístení: Torres de Cotillas, Murcia
Architekt: AD-HOC ARQUITECTURA; Miguel Mesa del Castillo, Riccardo Crespi y Juan Antonio Sánchez Morales
Zpracovatel: Luis Torres Dodero
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda ST 52, Fasáda ST 52
Radnice Torres de Cotillas
Umístení: Torres de Cotillas, Murcia
Architekt: AD-HOC ARQUITECTURA; Miguel Mesa del Castillo, Riccardo Crespi y Juan Antonio Sánchez Morales
Zpracovatel: Luis Torres Dodero
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda ST 52, Fasáda ST 52
Radnice Torres de Cotillas
Umístení: Torres de Cotillas, Murcia
Architekt: AD-HOC ARQUITECTURA; Miguel Mesa del Castillo, Riccardo Crespi y Juan Antonio Sánchez Morales
Zpracovatel: Luis Torres Dodero
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda ST 52
Radnice Torres de Cotillas
Umístení: Torres de Cotillas, Murcia
Architekt: AD-HOC ARQUITECTURA; Miguel Mesa del Castillo, Riccardo Crespi y Juan Antonio Sánchez Morales
Zpracovatel: Luis Torres Dodero
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda ST 52
Radnice Torres de Cotillas
Umístení: Torres de Cotillas, Murcia
Architekt: AD-HOC ARQUITECTURA; Miguel Mesa del Castillo, Riccardo Crespi y Juan Antonio Sánchez Morales
Zpracovatel: Luis Torres Dodero
Poznámky: 2011
Systémy: Fasáda ST 52
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN