Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

Single family home

Single family home
Umístení: A Coruña
Architekt: Ameneiros Rey | HH arquitectos
Zpracovatel: Tecven
Poznámky: 2014
Systémy: COR 60 Hidden Sash, COR 60, 4500 Elevator Slider, 4200 Sliding
Single family home
Umístení: A Coruña
Architekt: Ameneiros Rey | HH arquitectos
Zpracovatel: Tecven
Poznámky: 2014
Systémy: COR 60 Hidden Sash, COR 60, 4500 Elevator Slider, 4200 Sliding
Single family home
Umístení: A Coruña
Architekt: Ameneiros Rey | HH arquitectos
Zpracovatel: Tecven
Poznámky: 2014
Systémy: Cor 60 Hoja Oculta RPT, COR 60 Hidden Sash, COR 60, 4500 Elevator Slider, 4200 Sliding
Single family home
Umístení: A Coruña
Architekt: Ameneiros Rey | HH arquitectos
Zpracovatel: Tecven
Poznámky: 2014
Systémy: COR 60 Hidden Sash, COR 60, 4500 Elevator Slider, 4200 Sliding
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN