Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

Wine Tower

Wine Tower
Umístení: SOCUÉLLAMOS - Ciudad Real (España / Spain)
Architekt: Rodolfo Ucha Dolz y José Benito Rodríguez Cheda
Zpracovatel: Aluminios Chía
Poznámky: 2014
Systémy: SG 52 Façade, COR 3500, COR 2300, Punched Composite Panel.
Wine Tower
Umístení: SOCUÉLLAMOS - Ciudad Real (España / Spain)
Architekt: Rodolfo Ucha Dolz y José Benito Rodríguez Cheda
Zpracovatel: Aluminios Chía
Poznámky: 2014
Systémy: SG 52 Façade, COR 3500, COR 2300, Punched Composite Panel.
Wine Tower
Umístení: SOCUÉLLAMOS - Ciudad Real (España / Spain)
Architekt: Rodolfo Ucha Dolz y José Benito Rodríguez Cheda
Zpracovatel: Aluminios Chía
Poznámky: 2014
Systémy: SG 52 Façade, COR 3500, COR 2300, Punched Composite Panel.
Wine Tower
Umístení: SOCUÉLLAMOS - Ciudad Real (España / Spain)
Architekt: Rodolfo Ucha Dolz y José Benito Rodríguez Cheda
Zpracovatel: Aluminios Chía
Poznámky: 2014
Systémy: SG 52 Façade, COR 3500, COR 2300, Punched Composite Panel.
Wine Tower
Umístení: SOCUÉLLAMOS - Ciudad Real (España / Spain)
Architekt: Rodolfo Ucha Dolz y José Benito Rodríguez Cheda
Zpracovatel: Aluminios Chía
Poznámky: 2014
Systémy: SG 52 Façade, COR 3500, COR 2300, Punched Composite Panel.
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN