Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

ESCO corporate hearquarters

ESCO corporate hearquarters
Umístení: Padul, Granada
Architekt: Jorge Suso
Zpracovatel: Aluminios Marín Gómez
Poznámky: 2014
Systémy: Fasáda TP 52, TPH 52 Façade (AD HOC), Millennium 2000 Door, COR 3500
ESCO corporate hearquarters
Umístení: Padul, Granada
Architekt: Jorge Suso
Zpracovatel: Aluminios Marín Gómez
Poznámky: 2014
Systémy: TPH 52 Façade (AD HOC), Millennium 2000 Door, COR 3500
ESCO corporate hearquarters
Umístení: Padul, Granada
Architekt: Jorge Suso
Zpracovatel: Aluminios Marín Gómez
Poznámky: 2014
Systémy: TPH 52 Façade (AD HOC), Millennium 2000 Door, COR 3500
ESCO corporate hearquarters
Umístení: Padul, Granada
Architekt: Jorge Suso
Zpracovatel: Aluminios Marín Gómez
Poznámky: 2014
Systémy: TPH 52 Façade (AD HOC), Millennium 2000 Door, COR 3500
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN