Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

Civil Towers

Civil Towers
Umístení: Salvador de Bahía, Brasil / Brazil
Architekt: Leda Cristina de Castro Meira
Zpracovatel: Squadra
Poznámky: 2014
Systémy: BR 76 Façade, Composite Panel (AD HOC)
Civil Towers
Umístení: Salvador de Bahía, Brasil / Brazil
Architekt: Leda Cristina de Castro Meira
Zpracovatel: Squadra
Poznámky: 2014
Systémy: BR 76 Façade, Composite Panel (AD HOC)
Civil Towers
Umístení: Salvador de Bahía, Brasil / Brazil
Architekt: Leda Cristina de Castro Meira
Zpracovatel: Squadra
Poznámky: 2014
Systémy: BR 76 Façade, Composite Panel (AD HOC)
Civil Towers
Umístení: Salvador de Bahía, Brasil / Brazil
Architekt: Leda Cristina de Castro Meira
Zpracovatel: Squadra
Poznámky: 2014
Systémy: BR 76 Façade, Composite Panel (AD HOC)
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN