Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

Central Region Computing association headquarters (AIRC)

Central Region Computing association headquarters (AIRC)
Umístení: Coimbra, Portugal
Architekt: Inplenitus, arquitetura e Soluções
Zpracovatel: SAM’S
Poznámky: 2014
Systémy: TP 52 Façade, Millennium Plus Door, Solar Protection Louvres.
Central Region Computing association headquarters (AIRC)
Umístení: Coimbra, Portugal
Architekt: Inplenitus, arquitetura e Soluções
Zpracovatel: SAM’S
Poznámky: 2014
Systémy: TP 52 Façade, Millennium Plus Door, Solar Protection Louvres.
Central Region Computing association headquarters (AIRC)
Umístení: Coimbra, Portugal
Architekt: Inplenitus, arquitetura e Soluções
Zpracovatel: SAM’S
Poznámky: 2014
Systémy: TP 52 Façade, Millennium Plus Door, Solar Protection Louvres.
Central Region Computing association headquarters (AIRC)
Umístení: Coimbra, Portugal
Architekt: Inplenitus, arquitetura e Soluções
Zpracovatel: SAM’S
Poznámky: 2014
Systémy: Fasáda TP 52, Protisluneční ochrana: Lamely, TP 52 Façade, Millennium Plus Door, Solar Protection Louvres.
Central Region Computing association headquarters (AIRC)
Umístení: Coimbra, Portugal
Architekt: Inplenitus, arquitetura e Soluções
Zpracovatel: SAM’S
Poznámky: 2014
Systémy: TP 52 Façade, Millennium Plus Door, Solar Protection Louvres.
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN