Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

Centrum gerontologie

Centrum gerontologie
Umístení: Areosa - Viana do Castelo, Portugal
Architekt: Branco Cavaleiro
Zpracovatel: Serralharia Vianinha
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-60 s PTM, 4500 Zdvižně-Posuvný s PTM
Centrum gerontologie
Umístení: Areosa - Viana do Castelo, Portugal
Architekt: Branco Cavaleiro
Zpracovatel: Serralharia Vianinha
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-60 s PTM, 4500 Zdvižně-Posuvný s PTM
Centrum gerontologie
Umístení: Areosa - Viana do Castelo, Portugal
Architekt: Branco Cavaleiro
Zpracovatel: Serralharia Vianinha
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-60 s PTM, 4500 Zdvižně-Posuvný s PTM
Centrum gerontologie
Umístení: Areosa - Viana do Castelo, Portugal
Architekt: Branco Cavaleiro
Zpracovatel: Serralharia Vianinha
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-60 s PTM, 4500 Zdvižně-Posuvný s PTM
Centrum gerontologie
Umístení: Areosa - Viana do Castelo, Portugal
Architekt: Branco Cavaleiro
Zpracovatel: Serralharia Vianinha
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-60 s PTM, 4500 Zdvižně-Posuvný s PTM
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN