Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

Budova pro sociální byty

Budova pro sociální byty
Umístení: Albacete
Architekt: Burgos y Garrido Arquitectos Asociados
Zpracovatel: García Higueras
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-3500 s PTM, Systém Cor-3500 s PTM
Budova pro sociální byty
Umístení: Albacete
Architekt: Burgos y Garrido Arquitectos Asociados
Zpracovatel: García Higueras
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-3500 s PTM
Budova pro sociální byty
Umístení: Albacete
Architekt: Burgos y Garrido Arquitectos Asociados
Zpracovatel: García Higueras
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-3500 s PTM
Budova pro sociální byty
Umístení: Albacete
Architekt: Burgos y Garrido Arquitectos Asociados
Zpracovatel: García Higueras
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-3500 s PTM
Budova pro sociální byty
Umístení: Albacete
Architekt: Burgos y Garrido Arquitectos Asociados
Zpracovatel: García Higueras
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-3500 s PTM
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN