Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

Nadace Vědecký park v El Espinardo

Nadace Vědecký park v El Espinardo
Umístení: El Espinardo, Murcia
Architekt: Retes Arquitectos
Zpracovatel: Ocymesa
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-3000 s PTM , Systém Cor-3500 s PTM
Nadace Vědecký park v El Espinardo
Umístení: El Espinardo, Murcia
Architekt: Retes Arquitectos
Zpracovatel: Ocymesa
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-3000 s PTM , Systém Cor-3500 s PTM
Nadace Vědecký park v El Espinardo
Umístení: El Espinardo, Murcia
Architekt: Retes Arquitectos
Zpracovatel: Ocymesa
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-3000 s PTM , Systém Cor-3500 s PTM
Nadace Vědecký park v El Espinardo
Umístení: El Espinardo, Murcia
Architekt: Retes Arquitectos
Zpracovatel: Ocymesa
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-3500 s PTM, Systém Cor-3000 s PTM , Systém Cor-3500 s PTM
Nadace Vědecký park v El Espinardo
Umístení: El Espinardo, Murcia
Architekt: Retes Arquitectos
Zpracovatel: Ocymesa
Poznámky: 2012
Systémy: 3000 RPT, Systém Cor-3000 s PTM , Systém Cor-3500 s PTM
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN