Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

Rekonstrukce Kláštera Carmelitas Misioneras Teresianas

Rekonstrukce Kláštera Carmelitas Misioneras Teresianas
Umístení: Tarragona
Architekt: Javier Belda
Zpracovatel: COAL
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-Vision Posuvný s PTM, Cor-70 Skryté křídlo CC16
Rekonstrukce Kláštera Carmelitas Misioneras Teresianas
Umístení: Tarragona
Architekt: Javier Belda
Zpracovatel: COAL
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-Vision Posuvný s PTM, Cor-70 Skryté křídlo CC16
Rekonstrukce Kláštera Carmelitas Misioneras Teresianas
Umístení: Tarragona
Architekt: Javier Belda
Zpracovatel: COAL
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-Vision Posuvný s PTM, Systém Cor-Vision Posuvný s PTM, Cor-70 Skryté křídlo CC16
Rekonstrukce Kláštera Carmelitas Misioneras Teresianas
Umístení: Tarragona
Architekt: Javier Belda
Zpracovatel: COAL
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-Vision Posuvný s PTM, Cor-70 Skryté křídlo CC16
Rekonstrukce Kláštera Carmelitas Misioneras Teresianas
Umístení: Tarragona
Architekt: Javier Belda
Zpracovatel: COAL
Poznámky: 2012
Systémy: Systém Cor-Vision Posuvný s PTM, Cor-70 Skryté křídlo CC16
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN